INTERNATIONALE KINDERONTVOERING

INTERNATIONALE KINDERONTVOERING

internationale kinderontvoering

Als uw kind meegenomen is naar het buitenland kan er sprake zijn van een internationale kinderontvoering.

Het Haags Kinderontvoeringsverdrag van 1980 geeft aan wanneer er sprake is van internationale kinderontvoering. Het doel van het verdrag is internationale kinderontvoering voorkomen. Het kind moet zo snel mogelijk terug naar het land van waar het is meegenomen.

Wanneer is dit verdrag van toepassing?

Kort gezegd is het Verdrag van toepassing als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Uw kind is:

  • jonger dan 16 jaar
  • overgebracht of achtergehouden in een ander land zonder toestemming van de ouder
  • overgebracht of achtergehouden in een ander land in strijd met het gezagsrecht van het land waar het zijn gewone verblijfplaats had

Indien bovenstaande punten niet van toepassing zijn dan praten we over ontvoering en niet over internationale kinderontvoering.

Werkt dit Haags verdrag? Meer informatie kunt u hier lezen.

Wat kan de politie voor je betekenen?

De politie kan als er sprake is van een (dreigende) internationale kinderontvoering verschillende dingen voor u doen.
Belangrijk is dat de aangifte goed gebeurd en dat u weet waar u aan toe bent.

Meer informatie vindt u hier.

Wat doen wij op dit gebied?

Wanneer uw kind ontvoerd is, spelen een aantal factoren een rol om te bepalen wat u kunt doen.
Wij helpen als stichting bij internationale kinderontvoeringen. Wij geven naast het advies ook juridische ondersteuning, voeren lokalisering van het kind uit en doen ons uiterste best om het kind ook daadwerkelijk terug te geleiden.

Dien nu uw zaak bij ons in! Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

contact

MEER INFORMATIE LINKS

Hieronder staan links met meer informatie over internationale kinderontvoering.

NIEUWSBRIEF SIGN-UP

Blijf op de hoogte, wordt lid van onze nieuwsbrief